จริงหรือไม่ การทำประกันสุขภาพหลายฉบับจะได้รับประโยชน์มากกว่า

    ของบางอย่างก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งมีมากจะยิ่งดี ประกันสุขภาพก็เช่นเดียวกัน สำหรับข้อสงสัยที่ว่าการทำประกันเอาไว้หลายฉบับจะเป็นผลดีหรือผลเสีย คำตอบจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการวางแผนของแต่ละคน เพราะเงื่อนไขของประกันเกี่ยวกับความคุ้มครองที่มีอยู่ หากเกิดการทับซ้อนกันแทนที่จะดีก็กลายเป็นเราที่ต้องแบกรับภาระมากเกินความจำเป็นไป รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยดีกว่า

ประกันสุขภาพที่ทับซ้อนกันในส่วนของค่ารักษาพยาบาล

ประกันสุขภาพสำคัญจริงหรือไม่

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้หลายสิ่งหลายสิ่งเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และโรคต่างๆที่เกิดใหม่ตลอดเวลาจนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้มีผลต่อสุขภาพโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย และต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษา การทำประกันสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆของโรคภัย

จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องเลือกทำประกันสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง

    เนื่องจากประกันสุขภาพจะมีให้เราเลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่เหมารวมเพศชายและเพศหญิง เหมารวมช่วงอายุ และแบบที่แยกไปตามกลุ่มต่างๆ อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ประกันสุขภาพผู้หญิง ประกันสุขภาพคนวัย 30 ประกันสุขภาพเด็กเล็ก เป็นต้น ทีนี้เวลาบริษัทประกันทำการเสนอเงื่อนไขให้เรา เขาก็จะเสนอฉบับที่เป็นแบบรวมให้ก่อน เพราะเบี้ยประกันที่ถูกกว่าจะทำให้หลายคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งการคุ้มครองก็ถือว่าเพียงพอสำหรับความต้องการพื้นฐานของทุกคน แต่ถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอ ก็ควรเลือกทำประกันที่เฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุผลที่น่าสนใจเหล่านี้

ประกันสุขภาพแบบเจาะจงดูแลได้ตรงจุดมากกว่า