ประกันสุขภาพมีลักษณะการคุ้มครองรูปแบบใดบ้าง

สำหรับการทำประกันสุขภาพมีหลายแบบให้คุณได้เลือก รูปแบบการรับประกันก็จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันนั้น ๆ ก่อนที่จะทำประกันผู้ทำควรศึกษารายละเอียดการทำประกันให้ละเอียดก่อนที่จะทำทุกครั้ง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่คุณจะได้รับ แต่หากใครยังไม่รู้ว่าการทำประกันสุขภาพนั้นมีลักษณะการคุ้มครองรูปแบบไหนบ้าง มาดูกัน

ประเภทการคุ้มครองของประกันสุขภาพ
การคุ้มครองของประกันสุขภาพนั้น มีการคุ้มครองทั้งหมด 7 ประเภท โดยมีรายละเอียดการคุ้มครอง ดังนี้

1. การรักษาตัวในโรงพยาบาล
ในกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันจะต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ทางประกันถึงจะจ่ายค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลให้

2. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด 
ถ้าหากมีการผ่าตัด ทางบริษัทมีการคุ้มครองในการผ่าตัดให้กับผู้ทำประกันสุขภาพสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ซึ่งการจ่ายประกันจะรวมไปถึงค่ารักษาในการปรึกษาแพทย์ด้วยเช่นกัน

3. ค่ายใช้จ่ายในการให้แพทย์มาดูแล
หากในระหว่างทำประกันผู้ทำประกันต้องการให้แพทย์มาดูแล หรือเลือกแพทย์ในการรักษา ทางบริษัทประกันจะมีค่ารักษาทางการแพทย์เตรียมให้กับผู้ทำประกัน ซึ่งวงเงินจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันที่จ่าย และรูปแบบที่ผู้ทำประกันเลือกเอาไว้

4. ค่าใช้จ่ายสำหรับคลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอก
ในกรณีผู้ทำประกันไม่ต้องการจะเข้าการตรวจหรือรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ การทำประกันสุขภาพมีการคุ้มครองครอบคลุมไปถึงการรักษาตามคลินิกนอกเวลา หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ให้กับผู้ทำประกันได้เลือกใช้บริการได้เลยทันที

5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร
ในกรณีผู้ทำประกันมีความประสงค์ต้องการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดบุตร ผู้ประกันสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

6. ค่าใช้จ่ายในการทำฟัน
การทำประกันสุขภาพจะครอบคลุมไปถึงการบริการทางด้านทันตแพทย์ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องฟันใด ๆ ทางประกันจะเป็นคนจ่ายให้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายก่อนทุกกรณี

7. การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริการพยาบาลพิเศษ
สำหรับผู้ทำประกันท่านใดมีการเจ็บป่วย และมีความประสงค์ต้องการพยาบาลไปดูแลต่อที่บ้าน ตามคำสั่งของแพทย์ ทางบริษัทประกันมีวงเงินเตรียมไว้ให้กับผู้ทำประกันเพื่อจ่ายค่าพยาบาลพิเศษ โดยที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 

ในการทำประกันสุขภาพ การคุ้มครองจะคลอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งหากเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันหลังจากทำประกัน ผู้ทำประกันไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าอยู่ในเงื่อนไขของทางบริษัทประกันได้กำหนดเอาไว้ แต่การคุ้มครองจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็จะขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันที่คุณได้จ่าย หากท่านใดสนใจที่จะทำประกันสุขภาพ เราขอแนะนำประกันสุขภาพฟินชัวรันส์ แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ให้ความคุ้มครองครบ จะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ รวมทั้งโควิด-19 ไม่ต้องซื้อแยก ใบเดียวครบ