เลือกประกันสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และคุ้มค่ามากที่สุด

การใช้ชีวิตของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จากส่วนประกอบของสังคมและสภาพแวดล้อม ปัจจัยที่ต้องการ สำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพนั้น เราอาจจะไม่ได้ต้องการประกันสุขภาพที่ดีที่สุด แต่เป็นประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดมากกว่า เราจึงต้องการที่จะบอกต่อเทคนิคที่จะทำให้สามารถเลือกประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดได้

ประเมินความเสี่ยงของตัวเอง
การประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองที่ง่ายที่สุด คือการประเมินและคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจจะต้องเจอ ไม่ว่าจะเริ่มจาก อายุ, หน้าที่การงานที่ทำอยู่, เพศ, สภาพแวดล้อม และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวที่จะส่งผลต่อทางพันธุกรรม ด้วยเหตุผลและสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันเหล่านี้จะทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกประกันสุขภาพทีเหมาะสมกับตัวเองได้ง่ายขึ้น

ประเมินจากสวัสดิการที่ตัวเองมี
การที่เรารู้ว่าอนาคตอาจมีความเสี่ยงบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้การประเมินตัวเองถึงความสามารถในการรับมือความเสี่ยงที่จะขึ้นได้ โดยสามารถประเมินได้จากสวัสดิการที่ทำงาน, ประกันสังคม, กองทุนต่างๆที่ได้ทำการออมเงินไว้ ว่าทั้งหมดนี้เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่

พิจารณาการซื้อประกันจากงบประมาณของตัวเอง
การซื้อประกันสุขภาพนั้นก็ควรที่จะประคองให้อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง โดยควรพิจารณาจากงบประมาณที่มีก่อนว่าเพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยประกันมากหรือน้อยแค่ไหน เพราะถ้าหากเลือกประกันสุขภาพที่มีเบี้ยชำระที่สูงจนเกินไป นั่นหมายถึงการสร้างภาระมากกว่าที่จะเป็นการคุ้มครอง วิธีการคำนวณโดยคร่าวคือการนำรายได้ปัจจุบัน เมื่อหักลบกับค่าใช้จ่ายและค่าประกันภัยแล้ว ควรมีเงินเหลือประมาณ 30% ของรายได้ จึงจะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินของตัวเอง

เพราะประกันสุขภาพที่ดีจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นหลักถึงจะเรียกได้ว่าเป็นประกันที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุด โดยถ้าหากกำลังมองหาประกันสุขภาพที่มีราคาเบี้ยประกันที่ดีและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิทธิที่จะได้รับ เราจึงขอแนะนำ ประกันภัยสุขภาพ ฟินชัวรันส์ จากบริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่จะให้ความคุ้มครองได้เต็มที่ คุ้มครองทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพ ทุกโรคร้าย โรคฮิต